ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Wat is 't?

Wat is de Dag van de Dialoog Rotterdam?

Het doel van de Dag van de Dialoog Rotterdam is om door middel van de dialoog nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de samenleving in een stad heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete acties ontstaan die bijdragen aan samenhang in de stad.

 

Tijdens de Dag van de Dialoog gaan bewoners van een stad met elkaar in gesprek aan een dialoogtafel (met maaltijd of hapjes) over een (actueel) bepaald thema. De vijf tot zeven deelnemers aan tafel wisselen met elkaar persoonlijke ervaringen uit. Ze bespreken in minimaal twee uur, onder leiding van een getrainde Dialooggespreksleider, hun persoonlijke ervaringen met het thema. Ook komt aan bod wat zijzelf bij kunnen dragen aan hun stad en wat zij van elkaar verwachten. De dialoogmethode is gebaseerd op de theorie van Appreciative Inquiry en heeft ook kenmerken van de ‘Talking Stick’ techniek.

 

De dialoogtafels staan door de hele stad verspreid. Je vindt ze in het wijkcentrum, in de kerk en moskee, op scholen, bij de gemeente, bij de bank, in de supermarkt, enzovoort. De Dag van de Dialoog is voor iedereen. Of iemand nou werkt of niet, jong of oud is, allochtoon of autochtoon, scholier of taxichauffeur, imam of burgemeester. Het is juist deze diversiteit aan deelnemers die de gesprekken zo boeiend en leerzaam maakt. De ontmoeting, het gesprek en daarmee het magische moment zijn het hoofddoel van de Dag van de Dialoog.

 

Elk jaar wordt er gestuurd op ‘tafeldiversiteit’ bij de tafelorganisatoren, teneinde een zo goed mogelijke mix van verschillende sekse, leeftijd, afkomst, opleiding en maatschappelijke rol ("haves and haves not's"), woongebied (rechter en linker Maasoever), voorkeuren, etc. te verkrijgen.

 

De Dag van de Dialoog in Rotterdam wordt georganiseerd tijdens de nationale Week van de Dialoog, meestal in de eerste of tweede week van november, waarin met behulp van de moederorganisatie Nederland In Dialoog meer dan 125 Nederlandse gemeenten hun eigen Dag van de Dialoog organiseren. In Rotterdam is er in die periode niet één gezamenlijke Dag omdat elke organisator zelf zijn/haar eigen Dag (en tijdsstip) kan organiseren waarop deze het meest succesvol zal zijn. 

 

Track record

Het succes van de Dag van de Dialoog Rotterdam is de realisatie van kwalitatief écht goede gesprekken, maar ook kwantitatief qua aantallen dialloogtafels. Hieronder een overzicht van onze successen.

 

 

Jaar

 

Thema

 

 

Aantal tafels

2002

Ontmoet een ander en laat jezelf zien

90

2003

Respect voor elkaars waarden

100

2004

Rotterdam Deug(d)t

110

2005

Erbij horen!

125

2006

Gaan voor je stad!

187

2007

Luister nou!

213

2008

Smaken verschillen

247

2009

Heb ‘t lef

223

2010

Alles uit de kast

228

2011

Over de brug komen

250

2012

Maak jij het verschil?

185

2013

Delen?!

213

2014

Energie van Rotterdam

131

2016

Je suis Rotterdammer                     150