ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Organisatie

Stichting In Dialoog - bestuur

De Dag van de Dialoog Rotterdam wordt georganiseerd door de Stichting In Dialoog. De Stichting heeft een bestuur dat de organisatorische zaken regelt, de voortgang van de activiteiten bewaakt, optreedt als werkgever voor medewerkers en de financiën beheert.
 
Het bestuur bestaat uit:
 • Peter Kruys, voorzitter
 • Benji de Levie, secretaris-penningmeester
 • Vacature, secretaris.

Stichting In Dialoog - uitvoering

Elk jaar is er weer een projectbureau actief dat geleid wordt door een projectleider die de stedelijke coördinatie en communicatie verzorgt, teneinde samen met de partners een succesvolle editie van de Dag van de Dialoog in Rotterdam te realiseren. De projectleider van de Dag van de Dialoog Rotterdam is Yvonne Postema, ze is te bereiken via info@dagvandedialoog.nl of 06 4866 2470.   

Dialoogpartners

Wij zijn erg blij dat naast de vele Rotterdammers en Rotterdamse instellingen en bedrijven een aantal grotere organisaties de Dag van de Dialoog Rotterdam met extra veel organisatiekracht bij staat. Deze zgn. Strategische Partners nemen een significant deel van de organisatietaken van het Projectbureau voor hun rekening.

 

In 2016 waren de Strategische Partners van de Dag van de Dialoog Rotterdam:

 • Albeda College
 • Dona Daria, Kenniscentrum voor emancipatie
 • Inholland
 • Hogeschool Rotterdam
 • Radar, Kenniscentrum Anti Discriminatie
 • Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit (RKD)
 • RotterdamV
 • Brahma Kumaris Spirituele Academie
 • Pameijer
 • PIT010
 • Gemeente Rotterdam
 • Rabobank Rotterdam

Het bestuur van de Stichting In Dialoog laat zich tevens adviseren en bijstaan door overige partners van de Dag van de Dialoog, die tevens zelf ook dialoogatefls organiseren of deelnemers werven. Deze partners, vroeger veel meer of vooral georganiseerd via het Platform De Dialoog, spelen een rol in het kiezen van het jaarthema, het bepalen van de data van de dag en het bedenken van en vooraf oefenen met de dialoogformulevragen.

De overige partners zijn:   

 • Vrijwilligerswerk Rotterdam
 • Platform Kralingen
 • SPIOR
 • Alacritas
 • Centrale Bibliotheek
 • KSA-GCW
 • Platform INS
 • Formaat
 • Prachthuis
 • Nederland In Dialoog
 • Vrienden van de Daktuin Delfshaven
 • WIJcoperatie Rotterdam
 • HipHopHuis
 • Zowel
 • Zorgcocon
 • Stichting Almoustaqbal
 • Noordplus
 • Delta
 • CVU
 • Galerie Hommes
 • Pendrecht University
 • Tori Oso
 • Mara Projecten
 • OpzoomerMee
 • Focuscultura
 • Proeftuin Feijenoord
 • Stichting Eigen Werk (SEW)
 • Studio Helder
 • VluchtelingenWerk Rotterdam
 • Op persoonlijke titel: Rieks Westrik, Helma Lodder, Karin Oppelland en Annie van der Meer